svebico.se-logga

Översyn av allmänna råd för bingospel

Enligt 8 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska en myndighet regelbundet se över sina allmänna råd. Gällande råd för bingospel meddelades hösten 2008, sedan dess har tillståndsgivningen ändrats och marknaden för bingospel har fortsatt att minska räknat i omsättning. Lotteriinspektionen har mot bakgrund av det beslutat att se över de allmänna råden för bingospel. 
Översynen syftar till att säkerställa att Lotteriinspektionen inte har allmänna råd som är onödigt krångliga, omoderna, eller på andra sätt är i behov av förändring.
Lotteriinspektionen har därför gett länsstyrelserna, som meddelar bingotillstånd, samt Sveriges Bingoarrangörers Centralorganisation (Svebico) tillfälle att yttra sig över nuvarande allmänna råd senast den 30 september. Översynen beräknas vara klar till årsskiftet 2014/15.

Etiketter: allmänna råd

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter