svebico.se-logga

Illegala spelautomater norrköping

Den 3 december genomförde Polisen i Norrköping en samverkansinsats med Lotteriinspektionen, Skatteverket och Norrköpings kommun. Fyra tobakshandlare kontrollerades och på alla fyra platser upptäcktes misstänkt brott mot lotterilagen och 20 illegala spelautomater togs i beslag. Förutom brott mot lotterilagen, upprättades även anmälningar för brott mot tobakslagen, brott mot alkohollagen, läkemedelslagen och punktskattelagen. Även en olovlig kameraövervakning upptäcktes i en butik.

De fyra insatser som gjordes under tisdagen är en bra start men stora problem kvarstår i Norrköpingsområdet. Lotteriinspektionen har under en tid, genom bland annat tips och ärenden, sett att det illegala spelet ökat i området. Efter ett tips från allmänheten i somras anträffades inte mindre än 37 illegala spelautomater i det aktuella området. Vid den senaste kontrollen i slutet av november påträffades ytterligare 31 illegala spelautomater.

Målsättningen är att vi genom mera samverkan och informationsutbyte mellan myndigheter och kommuner kan minska denna verksamhet som inte bara strider mot lotterilagen utan även försätter många i en svår ekonomisk situation, säger Lotteriinspektionens gruppledare för Illegalt spel, Marcus Aronsson.

Lotteriinspektionen utför kontroller av misstänkt illegalt spel över hela landet inom ramen för vår centrala tillsyn och bidrar på detta sätt till ett minskat utbud av illegalt spel i samverkan med polis och åklagare som är de brottsutredande myndigheterna inom området.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter