svebico.se-logga

Tydligare lotterilag 1 januari

Ett syfte med förändringen är att göra regeringens handläggning av ärenden om tillstånd att anordna lotteri enligt 45 § lotterilagen mer transparent. Det tydliggörs därför att det endast är spelföretag som ägs av staten och spelföretag där staten har det rättsligt bestämmande inflytandet som kan beviljas tillstånd. 
Ett generellt krav införs om att den som anordnar lotteri ska säkerställa att sociala och hälsomässiga skyddshänsyn tas. 
Det införs även ett krav på att måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring av lotterier till konsumenter. Marknadsföring får heller inte särskilt riktas till barn och ungdomar under 18 år. Marknadsföring som strider mot de föreslagna bestämmelserna i lotterilagen ska anses som otillbörlig marknadsföring enligt 5, 23 och 26 §§ Marknadsföringslagen (MFL). Det medför att Konsumentombudsmannen, utöver de möjligheter som myndigheten redan har, kan väcka talan om förbud vid Marknadsdomstolen enligt 47 § MFL. 
Slutligen införs en generell åldersgräns på 18 år för att delta i ett tillståndspliktigt lotteri. 
Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2017.

Etiketter: lotterilag

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senaste nyheter