svebico.se-logga

tillstånd  &  kontroll

att driva bingohall

Bingospelet i Sverige lyder under minst lika stränga krav från myndigheterna som Svenska Spel och ATG.
Det ställs mycket höga krav på den som vill bedriva bingospel. Länsstyrelsen ansvarar för tilldelning av speltillstånd samt löpande kontroller, genom en utsedd lotterikontrollant, att spelet sköts korrekt. Det är också Länsstyrelsen som beslutar om en förening kan få tillstånd i en bingohall. 

Grundkravet är att föreningen måste vara ideell med allmännyttig verksamhet. De kriterier som vägs in är antalet aktiva medlemmar mellan 7 och 20 år samt hur många aktiviteter föreningen genomför. Handikappföreningar har inte samma kriterier, utan bedöms efter andra regler.
Föreningarna utser en lotteriföreståndare som är deras representant i verksamheten.
Dessutom håller den statliga myndigheten, Lotterinspektionen, sin vakande hand över allt spel i Sverige.