Välkommen till Svebico

bingohallar i Sverige
kom bingon till Sverige
2023
måste du vara för att få spela
år

Bingohallar runtom i landet har levererat underhållning och spänning till svenska folket sedan 1960-talet.
Samtidigt har man lämnat över 10 miljarder kronor i intäkter till föreningslivet!

Vi är bingohallarnas branschorganisation.