Att spela bingo ska vara roligt, spännande och trevligt! men tyvärr har spel en baksida.
Några spelar för mycket och får problem med sitt spelande. Vi som är medlemmar i Svebico och driver bingohallar har ett ansvar att göra vad vi kan för att inte våra kunder ska få problem med spel. Vi arbetar för att bedriva vårt spel på ett ansvarsfullt sätt och därigenom minimera de negativa konsekvenserna av spel. Därför har vi tagit fram en egen spelansvarsutbildning som samtliga i branschen är utbildade i.

Inloggning för bingopersonal till Svebicos utbildning i spelansvar:

I SVEBICO:s policy finns riktlinjer för hur vi ska erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt för att minimera riskerna för negativa konsekvenser. 
 

 • Ha åldersgräns på 18 år för att få vistas i bingolokalen.
 • Inte lämna kredit på spel.
 • Marknadsföra spelet på ett ansvarsfullt sätt
 • Löpande utbilda och informera vår personal om riskerna med spel och spelansvar
 • Tillhandahålla information om verktyg för kunder att bibehålla kontrollen över sitt spelande
 • Tillhandahålla information om vart man kan vända sig om man får problem med sitt spel.


Svebico är medlemmar i OSS, Oberoende Spelsamverkan. OSS är en grupp där olika aktörer inom spelbranschen samarbetar kring frågor som rör spelproblem. Statens Folkhälsoinstitut leder gruppen och utöver de Svenska spelbolagen deltar, Lotteriinspektionen, SHR och Spelberoendes Riksförbund, i OSS.

Forskningen visar att de som börjar spela i tidig ålder löper större risk att få spelproblem än andra. Därför har vi ett större ansvar att förhindra att minderåriga kan spela i våra bingohallar.För att förhindra att minderåriga spelar har vi bl.a.
 

 • En åldersgräns på 18 år för att få vistas och spela i våra bingohallar, detta gäller även i målsmans sällskap.
 • Krav på att vår personal begär legitimation för att visa att man är över 18 år.
 • Provköp genomförs löpande för att kontrollera att personalen kontrollerar gällande åldersgräns.
 • Riktlinjer för vår marknadsföring att den inte direkt vänder sig till barn och ungdomar under 18 år.
SVEBICO är medlem i Spelbranschens Riksorganisation (SPER), som är en frivillig sammanslutning av de legala svenska spelarrangörerna.
Tillsammans har medlemmarna i SPER tagit fram gemensamma etiska riktlinjer för marknadsföring av spel.

 Riktlinjerna innebär bl.a. att reklam:

 

 • Inte får vara stötande, påträngande eller vilseledande
 • Inte hävda att själva dragningen i turspel beror på något annat än slumpen
 • Inte får innehålla felaktiga uppgifter om möjlighet till vinst
 • Inte får vara riktad mot ungdomar eller mot sårbara och särskilt utsatta grupper i samhället
 • Inte får uppmana till överdrivet spelande eller hävda att det saknas risker med överdrivet spelande

Stödlinjen

Det finns hjälp att få för de som har problem med sitt spelande. Spelberoende har många likheter med andra beroendeformer såsom alkoholism och drogberoende och behandlas på liknande sätt. Statens Folkhälsoinstitut FHI driver en stödlinje för spelare och anhöriga.
Att ringa 020-91 91 00 kan vara ett bra sätt för dig som vill veta mer. Besök stödlinjen www.stodlinjen.se

Behandling

Det finns ett antal behandlingshem som erbjuder behandling. Mer information finns genom stödlinjen.

Självhjälpsgrupper

Spelberoendes Riksförbund har självhjälpsgrupper. Besök deras hemsida www.spelberoende.se för information om grupper och mötestider.
När det gäller spelansvar och spelproblem är det viktigt att framhålla att: SVEBICO:s ansvar är att så bra som möjligt förebygga. Behandling av de som har hamnat i spelberoende är samhällets ansvar.

 SPER, Spelbranschens Riksorganisation

De svenska spelbolagen har bildat Spelbranschens Riksorganisation, SPER.
Syftet är att gemensamt arbeta med etiska frågor kring spel, lotterier och marknadsföring.
I SPER är samtliga svenska spelbolag representerade av dess VD:ar och SVEBICO representeras av ordförande Patrick Hämquist.

Svenska spel
Svenska spel:s spelkoll