Vad gör svebico?

SVEBICO, Sveriges Bingoarrangörers Centralorganisation, grundades 1980 och representerar nästan 100  procent av Sveriges bingohallar. SVEBICO:s styrelse består av åtta representanter från de anslutna medlemmarna. Dessa väljs på en årlig stämma för en period av ett eller två år i att sk. saxat system. Styrelsearbetet är helt ideellt. 
SVEBICO:s verksamhet består av tre hörnstenar:

Sammanträde

opinionsbildning & samhällskontakter

Bingospelet regleras av politiker och myndigheter. Under de senaste decennierna har olika utredningar om lotterilagstiftningen avlöst varandra. SVEBICO arbetar för att bingospelet ska få så gynnsamma förutsättningar som möjligt och att folkrörelsernas del av den totala spelverksamheten skall öka. SVEBICO är remissinstans vid olika utredningar och samarbetar med ett stort antal organisationer, bl.a. Riksidrottsförbundet. Inom ramen för OSS, Oberoende Spel Samverkan, som verkar för en sund spelverksamhet och balans på spelmarknaden, engagerar sig SVEBICO i de problem som spelmissbruk medför.

Utbildning

utbildning

För att kunna driva en bingohall på ett seriöst och kompetent sätt krävs djupa kunskaper på alla nivåer i arrangörsledet. SVEBICO arrangerar regelbundet utbildningar för både chefspersonal och andra medarbetare. Utbildningarna behandlar allt från management och ekonomi till service och bemötande av kunder. Ett utmärkt exempel på detta är att Svebico har tagit fram ett för branschen gemensamt Kvalitetsledningssystem.

Leif "Loket" Olsson

Marknadsföring

SVEBICO arbetar med marknadsföring och PR med syfte att öka intresset för bingospelandet. Ett exempel på gemensam marknadsföring är vårt samarbete med Leif "Loket" Olsson. Ett samarbete där "Loket" besökt ett stort antal bingohallar till glädje för såväl gäster som personal. Kampanjens höjdpunkt blev ett antal Bingokryssningar med Birka Princess där glada bingogäster spelade bingo och hade trevligt under 24 timmar tillsammans med bl.a. "Loket".